About Us-LT2019-10-16T13:30:48+00:00

Pažangi bendrųjų gebėjimų programa suaugusiems besimokantiesiems (ICARO)

Finansuoja ERASMUS+ programa

Pažangi bendrųjų gebėjimų ugdymo programa suaugusiems besimokantiesiems (ICARO projektas) finansuojamas Erasmus+ programos lėšomis. Siekiama sukurti individualius besimokančiųjų poreikius atitinkančią programą bendrųjų gebėjimų ugdymui, kuri pagerintų žmonių galimybes sėkmingai integruotis darbo rinkoje.

ICARO numato galimybes pripažinti programą baigusiųjų įgytus įgūdžius.

Taip pat, ICARO pagerins suaugusiųjų švietėjų ir įdarbinimo tarnybų tarnautojų, dirbančių su ilgalaikiais bedarbiais, mokymus. Vienas iš pagrindinių ICARO projekto įgyvendinimo sėkmės faktorių – tinkami suaugusiųjų švietėjų mokymai, leisiantys jiems sėkmingai taikyti metodiką darbui su pagrindine tiksline grupe – ilgalaikiais bedarbiais.

ICARO projektas padės dalyvaujantiems suaugusiems besimokantiesiems bei kitiems suinteresuotiems vartotojams (įdarbinimo tarnybų tarnautojams, suaugusiųjų švietėjams, nevyriausybinių organizacijų atstovams, mažų ir vidutinių verslo įmonių atstovams bei švietimo politikos atstovams) atrasti daugiau įsidarbinimo galimybių ir būdų pagerinti įsidarbinamumą. Suinteresuotosios šalys išplės savo žinias apie bendrųjų gebėjimų ugdymą ir galimybes suaugusiųjų švietime.

Projekto pabaigoje bus parengta:

  • Tarptautinė ataskaita apie akredituotas priemones/programas suaugusiųjų bendrųjų gebėjimų ugdymui
  • Bendrųjų gebėjimų vertinimo įrankis, skirtas individualizuotam (įsi)vertinimui.
  • Bendrųjų gebėjimų ugdymo programa besimokantiems bedarbiams
  • Mokymo priemonė suaugusiųjų švietėjams
  • Mišraus mokymo programa “Iš namų į darbą”
  • Akreditavimas
  • Atvejų analizė
ICARO mokymų platformą
Go to Home Page
0
Partners
0
Teachers
0
Courses
0
Students

Join us

Subscribe

Contact Info